1. LETAK GEOGRAFIS

  Kecamatan Candipuro mempunyai ketinggian wilayah 322 m dpl. Dengan curah hujan 2.018 mm/th. Yang terbagi menjadi 10 Desa yaitu :

  No Desa/Kelurahan Nama Kepala Desa/Kelurahan Masa Kerja Luas Desa
  (Km2)
  1 Jugosari MAHMUDI 2020 s/d 2026 12,97
  2 Jarit NOVITA SUPRISTIWANTI 2020 s/d 2026 16,00
  3 Candipuro SUWARI, SH 2017 s/d 2023 13,00
  4 Sumberejo HENDRIQ INDRA GUNAWAN 2020 s/d 2026 12,00
  5 Sumberwuluh SULHAN 2021 s/d 2027 17,60
  6 Sumbermujur YAYUK SRI RAHAYU 2021 s/d 2027 25,23
  7 Penanggal CIK ONO, SH 2017 s/d 2023 13,10
  8 Tambahrejo SUPIADI 2020 s/d 2026 8,00
  9 Kloposawit MARJOKO 2020 s/d 2026 13,00
  10 Tumpeng MOH. DENI PURWADI 2020 s/d 2026 13,73

 2. DEMOGRAFI

  Mempunyai kepadatan penduduk sebanyak 482 km/jiwa. Yang terdiri dari 36.699 orang berjenis kelamin laki-laki dan 36.480 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan data penduduk menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan berjumlah sebagaimana berikut, terdiri dari 13.615 penduduk yang tidak atau belum tamat SD, 19.106 penduduk yang tamat SD, 8.401 penduduk tamat SLTP, 4.291 penduduk yang tamat SLTA, 33 penduduk yang tamat Akademi, 101 penduduk yang tamat Perguruan Tinggi. Dan yang buta huruf sebanyak 2.764 penduduk.

 3. BIDANG PENDIDIKAN
  • TK / RA : 31 buah
  • SD / MI : 43 buah
  • SLB : 1 buah
  • SLTP / MTs : 5 buah
  • SLTA / SMK / MA : 3 buah

 4. BIDANG KESEHATAN
  • Rumah Bersalin / BKIA : 2 buah
  • Puskesmas : 2 buah
  • Klinik KB / Pos : 1 buah

 5. BIDANG PERTANIAN
  1. Luas dan Produksi Tanaman Utama
   NO JENIS LUAS TANAMAN (ha) LUAS PANEN (ha) RATA-RATA PRODUKSI (ton) JUMLAH
   1   Padi 10,48   10,762   55,91   601,703  
   2   Jagung 498       588         33,23   1.899,24    
   3   Ketela Pohon 267       274         258,8     70,692  
   4   Ketela Rambat 19       16         115,4     1,84    
   5   Kacang Tanah 36       31         10       310        
   6   Kedelai - - - -
   7   Sayuran 221       221         - -
   8   Buah-buahan 56       56         - -
  2. Tanaman Perdagangan / Komoditi
   NO NAMA TANAMAN BANYAKNYA POHON / BATANG ( Ha ) JUMLAH PRODUKSI
   BELUM PRODUKTIF PRODUKTIF TIDAK PRODUKTIF
   1   Cengkeh 3      93     5   465 Kw
   2   Pala - - - -
   3   Tembakau - 87     - 104.400 Kw
   4   Kelapa 40      505     12   202.500 Kg/bln
   5   Kelapa Sawit - - - -
   6   Kopi - 88     2   528 Kw
   7   Coklat - - - -
   8   Tebu - 298,9   - 2391,2 Kw
   9   Lain-lain 25,52   102     - 20.400 Kw

Sumber data : Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang